DORADZTWO GOSPODARCZE

RESTRUKTURYZACJA

OPTI CONSULTING

 

O KANCELARII

 

Oferujemy usługi doradcze w zakresie doradztwa gospodarczego, jak również oddłużania, restrukturyzacji przedsiębiorstw i osób fizycznych.  Nasza kancelaria oferuje elastyczne formy współpracy z Klientami, przejrzystą wizję działania i kompleksową obsługę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz zespół praktyków z różnych dziedzin.  Działamy skutecznie i  błyskawicznie dostosowujemy się do zmieniających się realiów rynkowych i zmian przepisów prawa. Kancelaria obsługuje zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne. Realizuje projekty na zlecenie naszych Klientów, a także zapewnia bieżącą obsługę prawną, doradczą dla podmiotów gospodarczych.

 

OFERTA

DORADZTWO GOSPODARCZE

RESTRUKTURYZACJA

RESTRUKTURYZACJA OSÓB FIZYCZNYCH

Doradztwo gospodarcze

Wraz ze współpracującymi z nami partnerami pomożemy Państwu założyć firmę, wybrać najlepszą dla planowanego charakteru działalności formę organizacyjno-prawną firmy, sporządzić umowę i będziemy nadzorować proces rejestracji działalności. Oferujemy doradztwo w zakresie pozyskania kapitału na rozwój firmy, opracowanie biznes planów, przygotowanie wniosków kredytowych i leasingowych oraz pozyskanie dotacji. Bierzemy aktywny udział w negocjacjach z bankami i podmiotami zewnętrznymi.

Dla przedsiębiorstw i osób fizycznych oferujemy:

doradztwo przy zakładaniu podmiotów gospodarczych

opracowywanie biznes planów,

pośrednictwo kredytowe i leasingowe,

wnioski o dotacje z UE, UP i inne

sporządzenie wycen, analiz finansowych,

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

sukcesja w firmach rodzinnych

Posiadamy wiedzę praktyczną w zakresie przeprowadzania zmian organizacyjnych, finansowych w celu uzyskania optymalizacji kosztowej.

Restrukturyzacja firm

Oferta skierowana jest do firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub do przedsiębiorstw, które potrzebują szybkiego działania naprawczego umożliwiającego dalsze kontynuowanie działalności gospodarczej.

Oferujemy rozszerzony audyt restrukturyzacyjno-oddłużeniowy zawierający:

• audyt prawny i organizacyjny – minimalizacja prawnych zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, analiza procedur oraz funkcjonujących w przedsiębiorstwie wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, analiza stanu prawnego, struktury własnościowej, zabezpieczeń, praw osób trzecich, analiza umów handlowych

• audyt kredytowo-leasingowy – analiza zadłużenia i określenie możliwości jego spłaty

• audyt księgowy – ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta

• audyt ubezpieczeniowy – analiza ryzyk występujących w prowadzonej działalności gospodarczej Klienta, analiza polis ubezpieczeniowych

• doradztwo w zakresie określenia strategii działania przedsiębiorstwa

• doradztwo w zakresie optymalizacji procesów,

• pomoc w wdrożeniu systemów ułatwiających zarządzanie i optymalizację kosztów

• opracowanie programu naprawczego – negocjacje z wierzycielami i dłużnikami firmy, bankami, ZUS i US, negocjacje z organami egzekucyjnymi

bezpośrednie uczestnictwo w zarządzeniu przedsiębiorstwem w okresie restrukturyzacji
Posiadamy wiedzę i praktyczne doświadczenie w prowadzeniu działań restrukturyzacyjnych, które będą skutkowały poprawą rentowności przedsiębiorstwa. Partnerzy wspomagający proces naprawczy stanowią prawnicy, ekonomiści i analitycy i praktycy z wieloletnim stażem w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Restrukturyzacja osób fizycznych

Klientom indywidualnym proponujemy usługi restrukturyzacji zadłużenia. Na Państwa zlecenie, podejmujemy negocjacje z wierzycielami mające na celu restrukturyzację długu. Oferujemy negocjowanie warunków porozumienia, ugody z wierzycielami . W przypadku prowadzonego postępowania egzekucyjnego reprezentujemy dłużnika przed Komornikiem Sądowym, negocjujemy warunki zawieszenia egzekucji komorniczej.

Oferujemy weryfikację posiadanych przez Klienta produktów o charakterze kredytowym, dotychczasowego zadłużenia, ocenę zdolności kredytowej, analizę struktury finansowania i doradztwo w zakresie doboru optymalnych rozwiązań. Oceniamy możliwości konsolidacji zadłużenia, a w skrajnym przypadku przeprowadzenia restrukturyzacji lub zasugerowania złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka

Masz długi? Nie potrafisz sobie z nimi poradzić? Twoi wierzyciele nie chcą się już z Tobą rozmawiać? Nie widzisz sposobu, by się wyplątać z problemów? Przepisy obowiązującego prawa dają możliwość skorzystania z narzędzi nacisku na wierzycieli w postaci instytucji upadłości konsumenckiej.

Jako kancelaria specjalizujemy się w skutecznym reprezentowania Klientów w procesie upadłości konsumenckiej. Oferujemy doradztwo osobom fizycznym w toku postępowania sądowego w ramach upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka nie była dotychczas popularną instytucją. Aktualnie może okazać się jedynym wyjściem dla osób, które popadły w zadłużenie.

ZAŁOŻYCIELE

Karol Górski

Maciej Nath

PARTNERZY

 

KONTAKT

Kontakt

Kancelaria Doradztwa Gospodarczego i Restrukturyzacji

ul. Szosa Chełmińska 168/11, 87-100 Toruń

+48 661 441 202 | +48 723 107 999

NIP 956-230-87-36

kontakt@opti-consulting.pl

www.facebook.com/Opti-Consulting

Zgoda Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych